2011-04-28

As miserias, (ate o de agora ocultas), da NCG

O xornal na rede "El Confidencial", desvela hoxe as miserias ate o de agora ocultas de NovaCaixaGalicia... Así se explica como chegamos a isto!...
NovaCaixaGalicia recoñeceu hoxe ter a peor cociente de eficiencia da banca española, en torno ao 65%. A caixa galega, que non fixo pública esta cifra nos seus resultados anuais, asegurou hoxe que o seu plan de negocio que "prevé mellorar a cociente de eficiencia en máis dun 5% anual ata 2015 e situala por baixo do 50%".

Se extrapolamos ese 50% ata a actualidade con ese ritmo de descenso do 5% anual, o resultado sitúase ao fío do 65%. Trátase do peor nivel do sector financeiro español (polo menos das entidades con certo tamaño). Esta cociente mide o que ten que gastar unha entidade para ingresar un euro; canto máis baixa é a cociente, mellor, posto que significa que o banco ingresa moito con poucos gastos. Tradicionalmente, a mellor eficiencia do sistema correspondeu ao Banco Popular (actualmente no 35,16%).


Un portavoz da entidade galega non fixo comentarios a esta información e remitiuse ao comunicado sobre o plan de negocio.


O consello de administración de Novacaixagalicia enviou hoxe o seu plan de recapitalización ao Banco de España, no que asegura que será suficiente con captar un 20% de capital privado para satisfacer as esixencias do Goberno. É máis, afirma manter reunións con máis de 25 candidatos.


A pesar do rexeitamento xeneralizado dos investidores a entrar nas caixas e da esixencia de valoracións moi baixas para facelo -o propio presidente de NovaCaixa, Xullo Fernández Gayoso, cualificounas de "aterradoras"-, a entidade asegura sen empacho que iniciará este mes unha segunda rolda para "seleccionar as mellores ofertas", proceso no que terá en conta "a experiencia" dos grupos investidores no sector da banca, "o interese demostrado no pasado" polas caixas de aforros, a súa "capacidade financeira para o investimento" e "o retorno recibido" nas diferentes conversacións mantidas.


O seu obxectivo é incorporar "algo máis do 20% do capital procedente de investidores privados e institucionais", é dicir, uns 524 millóns de euros dos 2.622 que necesita. Ese nivel do 20% é moi importante porque reduce a esixencia de capital principal do 10% ao 8%.


Os bos propósitos de Gayoso


Aparte dos investidores privados, outra vía para rebaixar a cantidade que a entidade solicitará ao Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) será o plan orgánico de capitalización interna a través de desinversiones.


O consello de administración tamén aprobou hoxe o calendario do proceso de constitución dun banco propio a través do que se xestionará a actividade financeira de Novacaixagalicia. O banco, que actualmente está en fase de tramitación por parte do Ministerio de Economía e Facenda, "axustarase aos principios do bo goberno corporativo" previstos para as sociedades cotizadas e contará cunha xunta de accionistas e un consello de administración de 15 membros, o máximo permitido polo Real Decreto para as entidades nacionalizadas.


No calendario previsto estímase que o negocio da caixa poida ser transferido ao novo banco antes de agosto. O plan de negocio "reafirma a orientación" da entidade cara ás familias e pemes, "pon o foco na eficiencia" a través da optimización de estruturas e o aproveitamento de sinerxías, e soporta o crecemento en "o fortalecemento da solvencia e nunha confortable posición de liquidez".


O plan de xestión multiplicará por tres a rendibilidade actual de Novacaixagalicia, ata situar o índice de rendibilidade sobre recursos propios por encima do 10%. Así mesmo, avanza unha proxección da evolución do negocio da entidade ata 2015, na que destaca o crecemento nos créditos dirixidos a pemes e familias, cunha media anual en torno ao 6%, así como un avance medio anual en depósitos próximo ao 4%.


Novacaixagalicia tamén se compromete a seguir coas políticas de redución de custos de explotación, da dependencia do financiamento almacenista e a exposición ao sector inmobiliario. Do mesmo xeito, comprométese a continuar coas súas políticas de saneamento baseadas na "máxima prudencia" e en realizar desinversiones "para fortalecer os recursos propios e xerar liquidez".


Tras o desenvolvemento deste plan, a entidade galega contará con "unha das maiores cocientes de solvencia do sistema financeiro internacional, cun capital principal por encima do 10%", destaca a nota de Novacaixagalicia.