2010-09-21

O PP vai avisando da segunda onda de fusións das caixas.

Está claro que ao longo prazo o PP ten deseñada unha estratexia para que as caixas galegas xa fusionadas rematen privatizadas no conglomerado liderado por Rodrigo Rato ao fronte de Caja Madrid.
Hoxe leemos na web El Economista:

Montoro ve un "erro" dar por pechada a reestruturación das caixas.

O portavoz económico do PP, Cristóbal Montoro, advertiu hoxe que é un "erro" dar por concluída a reestruturación das caixas de aforros e augurou que se verán novos cambios no mapa bancario español.

Durante a súa participación nunha conferencia, Montoro sinalou que o sector financeiro non pode saír "aínda demasiado rapido" ao mercado pola situación de acceso ao financiamento internacional de España.


"O proceso non terminou nin moito menos", incidiu o dirixente popular, para quen o cambio do marco xurídico que supón a reforma da Lei de Caixas foi adecuada para avalar estes procesos. Así mesmo, celebrou a actitude dos dirixentes das caixas de aforros que están liderando os procesos.

2010-09-20

Moi malas novas!

Hoxe a web COTIZALIA adianta moi malas novas para a caixa resultante da fusión de Caixa Galicia e Caixanova, así como para o Banco Pastor.
Ningunha das fusións de caixas de aforros (reais ou virtuais) anunciadas durante a recente reestruturación do sector será capaz de evitar as perdas nalgún momento dos tres próximos anos. Así se desprende dunha extrapolación das estimacións dos test de tensión que levou a cabo o Banco de España en xullo e que levou ata as súas últimas consecuencias un importante banco de investimento internacional.
Como se recordará, estas probas de resistencia contemplaban un escenario para o mercado inmobiliario dunha caída do 28% no prezo da vivenda terminada, do 50% para a que está en construción e do 61% para o chan, descensos que considera razoables a maioría da banca de investimento en vista da magnitude do problema da banca española. Pero, ademais, os test de tensión proporcionaba unha estimación dos resultados (antes de provisións) que cada entidade vai ser capaz de xerar nos próximos dous anos, segundo o propio Banco de España.

"Estimamos que bancos e caixas van ter que aflorar todas as perdas inmobiliarias nos próximos tres anos, porque non van vender os activos e por que o Banco de España vai obrigarlles a provisionarlas. Se confrontamos esas perdas co escenario de ingresos dos test de tensión, temos que moitas entidades van entrar en perdas nalgún momento durante os próximos tres anos", explican neste banco de investimento.

É máis corta a lista de entidades que evitarán as perdas, salvo unha deterioración da economía peor do estimado nos citados test: as caixas vascas (BBK, Kutxa e Vital), A Caixa, Ibercaja e Unicaja. O resto das caixas de aforros, inmersas en procesos de fusión real ou virtual, non poderán facer fronte ás perdas que se aveciñan cos beneficios esperados nos próximos anos, incluíndo os SIP de Caixa Madrid-Bancaja-Ávila-Segovia-Insular-Rioxa-Laietana, o de CAM-Cajastur-Cantabria-Estremadura ou Banca Cívica (Navarra-Canarias-Burgos), as dúas fusións catalás e a "galega".

Esta previsión non significa que as entidades vaian sufrir perdas durante tres exercicios. "Algunhas poden facer unha megaprovisión de golpe que sacrifique un exercicio e permítalles ter beneficios nos seguintes, outras poden repartir as perdas en varios anos e algunhas poden compensalas con resultados extraordinarios, aínda que parece complicado", explican as fontes citadas.

Conseguir extraordinarios non vai ser fácil, porque só poden vir por dous lados: venda de carteira industrial -onde hai poucas plusvalías latentes pola crise- ou polo sale & lease back (venda pero quedándose como inquilino) das sucursais, onde si hai plusvalías moi importantes porque moitos destes edificios están valorados a prezos históricos moi baixos. A venda de oficinas co negocio das mesmas é moito menos rendible e, ademais, reduce o balance das entidades; só ten sentido como alternativa ao seu peche.

Existe outra alternativa para xerar resultados nun escenario de falta de actividade e de esborralle de marxes como o que se avista para os próximos anos: as operacións financeiras, que xa salvaron das perdas a un puñado de entidades no primeiro semestre deste ano. Estas operacións consisten en facer trading en mercados, basicamente con débeda propia das entidades ou con bonos do Estado, e varias caixas considéranas recorrentes, algo que resulta moi discutible segundo os analistas.

O Pastor, o máis vulnerable dos bancos

As fusións de caixas non serán as únicas que se vexan en apertos neste escenario. A banca mediana tamén vai pasalo mal, aínda que o único que non vai poder esquivar as perdas, aínda que só sexa durante un ou dous trimestres, é o Pastor. Sabadell e Popular non chegarán a tanto pero verán caer o seu ROE (rendibilidade sobre recursos propios) ata niveis en torno ao 5% antes de extraordinarios, segundo este banco de investimento.

Iso supón un problema posto que o custo de capital destas entidades sitúase ao redor do 10%, o que significa que, en teoría, deben seguir cotizando por baixo de valor contable, como na actualidade. E, se ven obrigados a facer ampliacións de capital, estas serán dilutivas para os seus accionistas.

Bankinter non terá tantos problemas posto que o seu ROE manterase máis ou menos no 10%, segundo estas estimacións. O problema da entidade que presiden Pedro Guerreiro é a súa escaseza de capital (que eleva o ROE) pero ten moita menos moura e exposición ao ladrillo que o resto da banca mediana. Os dous grandes, Santander e BBVA, saen moi ben parados desta análise, cun ROE de entre o 15% e o 17%.

Xa que logo, o gran problema téñeno as caixas, e non se resolveu co proceso de concentración do sector: "A gran pregunta é de onde van sacar o capital. Atópanse en procesos de fusión que ten paralizado o management, convertéronse en grandes xestoras de moura e de activos inmobiliarios, van sufrir perdas operativas, os mercados internacionais non lles prestan e necesitan recapitalizarse. Nestas condicións, non se pode esperar que presten diñeiro a emprersas e familias", conclúe un analista deste banco de investimento.

2010-09-14

Basel III

Os xefes dos bancos centrais e as autoridades reguladoras de 27 países acordaron na rolda Basel III endurecer as normas de solvencia bancaria co fin de mellorar a solidez do sistema financeiro, según anunciou o vicepresidente do Bundesbank, Franz-Christoph Zeitler.
A novas regras, que esixen da banca gardar máis capital para facer fronte a turbulencias como as da recente crise financeira, deberán ser discutidas e aprobadas durante o próximo cume de xefes de Estado e Goberno do G20 que se celebrará na capital de Corea do Sur o próximo mes de novembro.

O acordo sobre o paquete de normas, bautizado como Basel III, alcanzouse durante unha reunión celebrada nesa cidade suíza que estivo encabezada polo presid
ente do Banco Central Europeo (BCE), o francés Jean Claude Trichet.

Segundo o máximo responsable do BCE, o acordo é un "reforzo fundame
ntal dos estándares globais de capital". "A contribución destas medidas á estabilidade financeira a longo prazo e o crecemento será substancial", declarou Trichet nun comunicado emitido tras a reunión.

O punto principal do acordo obriga aos bancos a manter un "Tier 1" ou "Nivel 1" (un cociente que mide a fortaleza das entidades financeiras baseándose no seu capital básico: accións ordinarias e beneficios non distribuídas) do 6 por cento, fronte ao 4 por cento actual.
No entanto, este incremento será gradual, tal e como solicitaran as entidades financeiras, e non se terminará de implementar ata 2018, do mesmo xeito que outras medidas adoptadas hoxe.

A este respecto, Trichet sinalou que "os
acordos de transición permitirán aos bancos alcanzar estes novos estándares á vez que fomentan a recuperación económica".

Ademais, o paquete de medidas de Basilea II
I insta aos bancos a manter un mínimo de accións ordinarias e reservas do 4,5 por cento, fronte ao 2 por cento anterior, ao que haberá que sumar outro 2,5 por cento de "amortiguación" durante os períodos de bonanza económica que sirva de elemento contra cíclico en momentos de crises ou recesión económica.

Así, o cociente de solvencia básica (common equity) que deberán manter as entidades financeiras ascenderá ao 7 por cento.

Esta decisión reforza a nova definición de capital acordada polos gobernadores de bancos centrais e autoridades monetarias o pasado xullo.