2010-05-10

Ensinanzas das finanzas islamitas

Reproducimos un interesante artigo publicado na web Cotizalia por Ignacio de la Torre sobre como funcionan as finanzas rexidas polos principios islamitas e algunhas das vantaxes dos seus principios para facer fronte a unha crise de orixe especulativo como a actual.

O próximo día 17 de xuño, o ministro de Industria Miguel Sebastián inaugurará no Palacio da Bolsa de Madrid un congreso inédito en España: o papel actual e futuro do financiamento islámico, e en especial a súa adaptación para financiar infraestructuras e enerxías renovables. O congreso está organizado polo IE Business School e a King Abdul Aziz University (Arabia Saudita), a través do Centro de Finanzas Islámicas que ambos fundaron e que dirixe un histórico da xestión de bolsa en España, José Luís Pérez Estévez. Á conferencia acudirán importantes banqueiros e académicos sauditas e do Golfo expertos neste tipo de financiamento, que xa move máis de 800.000 millóns de dólares con crecementos ao 20% cada ano.
Que son as finanzas islámicas? O Corán, do mesmo xeito que o Evanxeo, prohibe o préstamo a interese. A Igrexa suavizou a súa postura respecto diso desde o século XIII, con todo no mundo das finanzas islámicas non se acepta conceptualmente unha débeda retribuída. Polo tanto toda financiamento conforme ao Corán haberá de cumprir as seguintes características:
a) Prefírese o financiamento vía recursos propios, onde si se acepta un retorno en concepto de socio dunha empresa mercantil, ao financiamento por préstamo retribuído,
b) Os proxectos obxecto deste financiamento haberán de ser conformes á lei relixiosa, prohibíndose activos como o xogo ou o alcol,
c) O financiamento sempre está ligada a un activo real que xere un fluxo de caixa, de aí a súa clara aplicación a proxectos de infraestructuras e de renovables, e...
d) As actividades altamente especulativas (como moitos productos derivados empregados non para cubrir riscos) están prohibidas. O movemento financeiro islámico iniciouse en Paquistán en 1958, pero foi nos últimos 15 anos cando o crecemento foi revolucionario, sobre todo en Malaisia e no Golfo, e nestes momentos case a metade do sistema financeiro destas rexións (incluíndo os seguros, que alí, denominados takaful, funcionan como as nosas mutuas) hanse islamizado.
Son naif estes preceptos? A un non iniciado adóitanlle parecelos. Con todo, ao contemplar a súa aplicación práctica o resultado é sorprendente, xa que aumenta a estabilidade do sistema financeiro. Ao non poder os bancos máis que prestar en forma de recursos propios ligados a activos físicos, a capacidade dos banqueiros para incrementar o volume crediticio está restrinxido, limitándose o risco de burbullas de activos. Doutra banda, ao estar prohibidos moitos productos considerados moi especulativos, (risco de perda maior dun 50%), a banca islámica saíu case indemne da crise financeira mundial, xa que non posuía exposición a productos estructurados.
Se na Arabia Saudita custa seis dólares extraer o petróleo e levalo ata a costa e o prezo de venda está en 80, figúrense a liquidez que semellante ecuación provoca no seu sistema financeiro. O autor deste artigo quedou perplexo cando, ao entrevistar en Ryad a varios banqueiros islámicos sauditas, expuñan que o seu principal problema estribaba na excesiva liquidez do sistema bancario islámico e a falta de productos para investir esta liquidez.
Ante a crise económica e financeira que vive España cabe reflexionar sobre en que somos bos. Claramente destacamos tanto en infraestructuras como en renovables entre os países máis punteiros do mundo. España terá cada vez máis problemas para absorber financiamento nos mercados financeiros tradicionais. As finanzas islámicas están especialmente deseñadas para os sectores onde España destaca. Este congreso será xa que logo un excelente primeiro paso para facer desta idea unha realidade.
Demasiado vangardista? General Electric emitiu en novembro de 2009 un sukuk de 500 millóns de dólares buscando acceder ao pool de aforro islámico, e o Tesouro francés prepara unha emisión similar.
O que queira entender que entenda.

Sem comentários: